برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 48 مصراع از شعر جواب در گلشن ‌راز شبستری


< شعر بعدی شعر قبلی >

جواب
مرا گفتی بگو چبود تفکر   کز این معنی بماندم در تحیر
تفکر رفتن از باطل سوی حق   به جزو اندر بدیدن کل مطلق
حکیمان کاندر این کردند تصنیف   چنین گفتند در هنگام تعریف
که چون حاصل شود در دل تصور   نخستین نام وی باشد تذکر
وز او چون بگذری هنگام فکرت   بود نام وی اندر عرف عبرت
تصور کان بود بهر تدبر   به نزد اهل عقل آمد تفکر
ز ترتیب تصورهای معلوم   شود تصدیق نامفهوم مفهوم
مقدم چون پدر تالی چو مادر   نتیجه هست فرزند، ای برادر
ولی ترتیب مذکور از چه و چون   بود محتاج استعمال قانون
دگرباره در آن گر نیست تایید   هر آیینه که باشد محض تقلید
ره دور و دراز است آن رها کن   چو موسی یک زمان ترک عصا کن
درآ در وادی ایمن زمانی   شنو «انی انا الله» بی‌گمانی
محقق را که وحدت در شهود است   نخستین نظره بر نور وجود است
دلی کز معرفت نور و صفا دید   ز هر چیزی که دید اول خدا دید
بود فکر نکو را شرط تجرید   پس آنگه لمعه‌ای از برق تایید


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی