برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 2 از 2 مصراع از شعر سال در موضوع فکرت در گلشن ‌راز شبستری


< شعر بعدی شعر قبلی >

سال در موضوع فکرت
کدامین فکر ما را شرط راه است   چرا گه طاعت و گاهی گناه است
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی