برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 36 مصراع از شعر جواب در گلشن ‌راز شبستری


< شعر بعدی شعر قبلی >

جواب
در آلا فکر کردن شرط راه است   ولی در ذات حق محض گناه است
بود در ذات حق اندیشه باطل   محال محض دان تحصیل حاصل
چو آیات است روشن گشته از ذات   نگردد ذات او روشن ز آیات
همه عالم به نور اوست پیدا   کجا او گردد از عالم هویدا
نگنجد نور ذات اندر مظاهر   که سبحات جلالش هست قاهر
رها کن عقل را با حق همی باش   که تاب خور ندارد چشم خفاش
در آن موضع که نور حق دلیل است   چه جای گفتگوی جبرئیل است
فرشته گرچه دارد قرب درگاه   نگنجد در مقام «لی مع الله»
چو نور او ملک را پر بسوزد   خرد را جمله پا و سر بسوزد
بود نور خرد در ذات انور   به سان چشم سر در چشمه خور
چو مبصر با بصر نزدیک گردد   بصر ز ادراک آن تاریک گردد
سیاهی گر بدانی نور ذات است   به تاریکی درون آب حیات است
سیه جز قابض نور بصر نیست   نظر بگذار کین جای نظر نیست
چه نسبت خاک را با عالم پاک   که ادراک است عجز از درک ادراک
سیه رویی ز ممکن در دو عالم   جدا هرگز نشد والله اعلم


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی