برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 64 شعر در گلشن ‌راز شبستری

قاعده‌ی تفکر در آفاق

مشو محبوس ارکان و طبایع

 

برون آی و نظر کن در صنایع

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم

تو گویی هست این افلاک دوار

 

به گردش روز و شب چون چرخ فخار

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

قاعده در تفکر در انفس

به اصل خویش یک ره نیک بنگر

 

که مادر را پدر شد باز و مادر

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

سال از ماهیت من

که باشم من مرا از من خبر کن

 

چه معنی دارد اندر خود سفر کن

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

دگر کردی سال از من که من چیست

 

مرا از من خبر کن تا که من کیست

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل

مسافر چون بود رهرو کدام است

 

که را گویم که او مرد تمام است

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب به سال اول

دگر گفتی مسافر کیست در راه

 

کسی کو شد ز اصل خویش آگاه

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی

بدان اول که تا چون گشت موجود

 

کز او انسان کامل گشت مولود

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت

نبی چون آفتاب آمد ولی ماه

 

مقابل گردد اندر «لی مع‌الله»

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

جواب به سال دوم

کسی مرد تمام است کز تمامی

 

کند با خواجگی کار غلامی

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی