برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 64 شعر در گلشن ‌راز شبستری

تمثیل در بیان رابطه‌ی شریعت و طریقت و حقیقت

تبه گردد سراسر مغز بادام

 

گرش از پوست بیرون آوری خام

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

قاعده در حکمت وجود اولیا

نبوت را ظهور از آدم آمد

 

کمالش در وجود خاتم آمد

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

تمثیل در بیان سیر مراتب نبوت و ولایت

چه نور آفتاب از شب جدا شد

 

تو را صبح و طلوع و استوا شد

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی

که شد بر سر وحدت واقف آخر

 

شناسای چه آمد عارف آخر

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

کسی بر سر وحدت گشت واقف

 

که او واقف نشد اندر مواقف

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

اگر معروف و عارف ذات پاک است

 

چه سودا در سر این مشت خاک است

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

مکن بر نعمت حق ناسپاسی

 

که تو حق را به نور حق شناسی

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود

ندارد باورت اکمه ز الوان

 

وگر صد سال گویی نقل و برهان

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

سال از معنی انا الحق

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»

 

چه گویی هرزه بود آن یا محقق

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

انا الحق کشف اسرار است مطلق

 

جز از حق کیست تا گوید انا الحق

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی