برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 64 شعر در گلشن ‌راز شبستری

اشارت به چشم و لب

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا

 

رعایت کن لوازم را بدینجا

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

اشارت به زلف

حدیث زلف جانان بس دراز است

 

چه می‌پرسی از او کان جای راز است

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

اشارت به رخ و خط

رخ اینجا مظهر حسن خدایی است

 

مراد از خط جناب کبریایی است

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

اشارت به خال

بر آن رخ نقطه‌ی خالش بسیط است

 

که اصل مرکز دور محیط است

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

سال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن

شراب و شمع و شاهد را چه معنی است

 

خراباتی شدن آخر چه دعوی است

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

شراب و شمع و شاهد عین معنی است

 

که در هر صورتی او را تجلی است

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

اشارت به خرابات

خراباتی شدن از خود رهایی است

 

خودی کفر است ور خود پارسایی است

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

سال از معنی بت و زنار و ترسایی

بت و زنار و ترسایی در این کوی

 

همه کفر است ورنه چیست بر گوی

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 1 (3 مصراع)

جواب

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت

 

بود زنار بستن عقد خدمت

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

اشارت به زنار

نظر کردم بدیدم اصل هر کار

 

نشان خدمت آمد عقد زنار

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی