برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 25 شعر در غزلیات شیخ بهایی

جاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا

جاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا

 

ای قاصد جانان تو را صد جان و دل بادا فدا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ای خاک درت سرمه‌ی ارباب بصارت

ای خاک درت سرمه‌ی ارباب بصارت

 

در تأدیت مدح تو خم، پشت عبارت

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

به عالم هر دلی کاو هوشمند است

به عالم هر دلی کاو هوشمند است

 

به زنجیر جنون عشق، بند است

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

بگذر ز علم رسمی، که تمام قیل و قال است

 

من و درس عشق ای دل! که تمام وجد و حال است

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

 

به عهد گل، چنین پژمردگی چیست؟

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

آنانکه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

آنانکه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

 

از تلخی جان کندنم، از عاشقی واسوختند

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید

دگر از درد تنهایی، به جانم یار می‌باید

 

دگر تلخ است کامم، شربت دیدار می‌باید

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

یک گل ز باغ دوست، کسی بو نمی‌کند

یک گل ز باغ دوست، کسی بو نمی‌کند

 

تا هرچه غیر اوست، به یک سو نمی‌کند

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

آنها که ربوده‌ی الستند

آنها که ربوده‌ی الستند

 

از عهد الست باز مستند

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود

عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود

 

نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزود

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات شیخ بهایی

  جستجو در وب برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در لینکها برای غزلیات شیخ بهایی
  جستجو در اخبار برای غزلیات شیخ بهایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات شیخ بهایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی