برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 11 شعر در مثنویات شیخ بهایی

گر نبود خنگ مطلی لگام

گر نبود خنگ مطلی لگام

 

زد بتوان بر قدم خویش گام

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

از سمور و حریر بیزارم

از سمور و حریر بیزارم

 

باز میل قلندری دارم

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

دلم از قال و قیل گشته ملول

دلم از قال و قیل گشته ملول

 

ای خوشا خرقه و خوشا کشکول

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

یکدمک با خود آ، ببین چه کسی

یکدمک با خود آ، ببین چه کسی

 

از که دوری و با که هم نفسی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

دلا تا به کی، از در دوست دوری

دلا تا به کی، از در دوست دوری

 

گرفتار دام سرای غروری؟

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

ای نسیم صبح، خوشبو می‌رسی

ای نسیم صبح، خوشبو می‌رسی

 

از کدامین منزل و کو می‌رسی؟

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

روح بخشی، ای نسیم صبحدم

روح بخشی، ای نسیم صبحدم

 

خود مگر می‌آیی از ملک عجم

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

چه خوش بودی ارباده‌ی کهنه سال

چه خوش بودی ارباده‌ی کهنه سال

 

شدی بر من خسته یکدم حلال

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

راه مقصد دور و پای سعی لنگ

راه مقصد دور و پای سعی لنگ

 

وقت همچون خاطر ناشاد تنگ

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

عادت ما نیست، رنجیدن ز کس

عادت ما نیست، رنجیدن ز کس

 

ور بیازارد، نگوییمش به کس

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مثنویات شیخ بهایی

  جستجو در وب برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در فیلم ها برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در لینکها برای مثنویات شیخ بهایی
  جستجو در اخبار برای مثنویات شیخ بهایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مثنویات شیخ بهایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی