برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 15 شعر در نان و پنیر شیخ بهایی

بسم الله الرحمن الرحیم

ای که روز و شب زنی از علم لاف

 

هیچ بر جهلت نداری اعتراف

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

حکایت

عابدی از قوم اسرائیلیان

 

در عبادت بود روزان و شبان

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)

فی‌العقل

چیست دانی عقل در نزد حکیم؟

 

مقتبس، نوری ز مشکوة قدیم

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

قال المولوی المعنوی

« مشورت می‌کرد، شخصی با یکی

 

تا یقینش رو نماید، بی‌شکی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

فی اختلاف العقول

عقلها را داده ایزد اعتداد

 

مختلف اقدار بر حسب مواد

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

فی العلم وحده

ای که هستی، روز و شب، جویای علم

 

تشنه و غواص، در دریای علم

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

تمثیل

بی‌نمازی با یکی از اهل راز

 

خواست گوید علت ترک نماز

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

فی‌التحقیق

ای خوشا نفسی که شد در جستجو

 

بس تفحص کرد حق را کو به کو

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

فی‌الفطره

ای لوای اجتهاد افراشته

 

روزه‌ی هر روز، عادت ساخته

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

در توحید

دست او، طوق گردن جانت

 

سر برآورده از گریبانت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)


جستجوی بیشتر برای نان و پنیر شیخ بهایی

  جستجو در وب برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در فیلم ها برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در لینکها برای نان و پنیر شیخ بهایی
  جستجو در اخبار برای نان و پنیر شیخ بهایی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای نان و پنیر شیخ بهایی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی