برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 9 از مجموع 9 شعر در خلد برین وحشی بافقی

سر آغاز

خامه برآورد صدای صریر

 

بلبلی از خلدبرین زد صفیر

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

آغاز سخن

طرح نوی در سخن انداختم

 

طرح سخن نوع دگر ساختم

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

در سپاسگزاری

فرض بود بر همه شکر و سپاس

 

شکر و سپاسی نه به حد قیاس

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

حکایت

اهل دلی ترک جهان کرده بود

 

ز اهل جهان روی نهان کرده بود

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 79 (159 مصراع)

حکایت

پادشهی بود ملایک سپاه

 

بر فلک از قدر زدی بارگاه

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 105 (211 مصراع)

حکایت

نادره گویی ز سخن گستران

 

نادره در سلک زبان آوران

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 73 (147 مصراع)

حکایت

جاهلی از گنج خرد تنگدست

 

آرزوی گنج به دل نقش بست

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 87 (175 مصراع)

حکایت

بود سفیهی به سفاهت علم

 

ساخته محکم به جهالت قدم

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

حکایت

بی درمی خار کشیدی به پشت

 

نامده جز آبله هیچش به مشت

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 77 (155 مصراع)


جستجوی بیشتر برای خلد برین وحشی بافقی

  جستجو در وب برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در فیلم ها برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در لینکها برای خلد برین وحشی بافقی
  جستجو در اخبار برای خلد برین وحشی بافقی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خلد برین وحشی بافقی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی