برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 102 مصراع از شعر در سپاسگزاری در خلد برین وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در سپاسگزاری
فرض بود بر همه شکر و سپاس   شکر و سپاسی نه به حد قیاس
شکر و سپاسی که خدا را سزد   خالق ما، رازق ما را سزد
رازق ما آن که به خوان نعم   خواند جهان را به وجود از عدم
هست جهان سفره‌ی احسان او   اهل جهان زله خور خوان او
هر که نه پرورده‌ی این نعمت است   از سر خوان عدمش قسمت است
مائده‌ی فیض چه جزو و چه کل   برده از او فیض چه خار و چه‌گل
او چمن آراست دگرها چمن   باد برد شاخ گل و نسترن
ور نکند طرح چمن از نخست   بر قد گلبن نشود جامه چست
نسخه هر گل که رقمها در اوست   شرح کمال چمن آرا در اوست
حرف نگار صحف کاینات   بی ورق و بی قلم و بی دوات
نقش کن لوح درون و برون   صنعتش از تهمت آلت مصون
گر نبود آهن خارا تراش   سنگ کجا بت شود از بت تراش
بتگر اگر تیشه نیارد به دست   پیکر بت را نتوان نقش بست
ور نبود قوت آن پیشه‌اش   رخنه‌گر کار شود تیشه‌اش
بت که نگارنده شدش بت نگار   چون دهدش کس به خدایی قرار


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی