برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 30 مصراع از شعر سرآغاز در فرهاد و شیرین وحشی بافقی


< شعر بعدی

سرآغاز
الاهی سینه‌ای ده آتش افروز   در آن سینه دلی وان دل همه سوز
هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست   دل افسرده غیر از آب و گل نیست
دلم پر شعله گردان، سینه پردود   زبانم کن به گفتن آتش آلود
کرامت کن درونی درد پرورد   دلی در وی درون درد و برون درد
به سوزی ده کلامم را روایی   کز آن گرمی کند آتش گدایی
دلم را داغ عشقی بر جبین نه   زبانم را بیانی آتشین ده
سخن کز سوز دل تابی ندارد   چکد گر آب ازو، آبی ندارد
دلی افسرده دارم سخت بی نور   چراغی زو به غایت روشنی دور
بده گرمی دل افسرده‌ام را   فروزان کن چراغ مرده‌ام را
ندارد راه فکرم روشنایی   ز لطفت پرتوی دارم گدایی
اگر لطف تو نبود پرتو انداز   کجا فکر و کجا گنجینه‌ی راز
ز گنج راز در هر کنج سینه   نهاده خازن تو سد دفینه
ولی لطف تو گر نبود، به سد رنج   پشیزی کس نیابد ز آنهمه گنج
چودر هر کنج، سد گنجینه داری   نمی‌خواهم که نومیدم گذاری
به راه این امید پیچ در پیچ   مرا لطف تو می‌باید، دگر هیچ
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی