برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 86 مصراع از شعر در ستایش حضرت علی «ع» در فرهاد و شیرین وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش حضرت علی «ع»
نه هر دل کاشف اسرار «اسرا» ست   نه هر کس محرم راز « فاوحا» ست
نه هر عقلی کند این راه را طی   نه هر دانش به این مقصد برد پی
نه هرکس در مقام «لی مع الله»   به خلوتخانه‌ی وحدت برد راه
نه هر کو بر فراز منبر آید   «سلونی» گفتن از وی در خور آید
«سلونی » گفتن از ذاتیست در خور   که شهر علم احمد را بود در
چو گردد شه نهانی خلوت آرای   نه هرکس را در آن خلوت بود جای
چو صحبت با حبیب افتد نهانی   نه هرکس راست راز همزبانی
چو راه گنج خاصان را نمایند   نه بر هرکس که آید در گشایند
چو احمد را تجلی رهنمون شد   نه هر کس را بود روشن که چون شد
کس از یک نور باید با محمد   که روشن گرددش اسرار سرمد
بود نقش نبی نقش نگینش   سراید «لوکشف» نطق یقینش
جهان را طی کند چندی و چونی   کلاهش را طراز آید « سلونی »
به تاج «انما» گردد سرافراز   بدین افسر شود از جمله ممتاز
بر اورنگ خلافت جا دهندش   کنند از «انما» رایت بلندش
ملک بر خوان او باشد مگس ران   بود چرخش بجای سبزی خوان


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی