برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 102 مصراع از شعر گفتار در آرایش و نکویی سخن در فرهاد و شیرین وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

گفتار در آرایش و نکویی سخن
سخن صیقلگر مرآت روح است   سخن مفتاح ابواب فتوح است
سخن گنج است و دل گنجور این گنج   وز او میزان عقل و جان گهرسنج
در این میزان گنج و عقل سنجان   که عقلش کفه‌ای شد کفه‌ی جان
سخن در کفه ریزد آنقدر در   که چون خالی شود عالم کند پر
نه گوهرهاش کانی لامکانی   ز دیگر بوم و بر نی این جهانی
گهرها نی صدف نی حقه دیده   نه از ترکیب عنصر آفریده
صدف مادر نه و عمان پدر نه   چو این درها یتیم و دربدر نه
در گفتار عمانی صدف نیست   صدف را غیر بادی زو به کف نیست
درین فانی دیار خشک قلزم   مجو این در که خود هم می‌شوی گم
ز شهر و بحر این عالم بدر شو   به شهری دیگر و بحری دگر شو
دیاری هست نامش هستی آباد   در او بحری ز خود موجش نه از باد
در آن دریا مجال غوص کس نی   کنار و قعر راه پیش و پس نی
چو این دریا بجنبد زو بخاری   به امکان از قدم آرد نثاری
ز در لامکانی هر مکانی   ز ایثارش شود گوهر ستانی
بدان سرحد مشرف گر کنی پای   بدانی پایه‌ی نطق گهر زای


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی