برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 44 شعر در فرهاد و شیرین وحشی بافقی

حکایت

به مجنون گفت روزی عیب جویی

 

که پیدا کن به از لیلی نکویی

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

حکایت

یکی فرهاد را در بیستون دید

 

ز وضع بیستونش باز پرسید

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

گفتار در ستایش عشق

زبان دان رموز کیمیا کیست

 

که گویم حل و عقد کیمیا چیست

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

حکایت

زلیخا را چو پیری ناتوان کرد

 

گلش را دست فرسود خزان کرد

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

گفتار در آغاز داستان و چگونگی عشق

مرا زین گفتگوی عشق بنیاد

 

که دارد نسبت از شیرین و فرهاد

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

در جستجوی جایی دلکش و سرزمینی خرم

ز هم پرواز اگر مرغی فتد دور

 

قفس باشد به چشمش گلشن حور

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

گفتار در رفتار خادمان شیرین به طلب نزهتگاه دلنشین و پیدا نمودن دشت بیستون و خبردادن شیرین را

خوشا خاکی و خوش آب و هوایی

 

که افتد قابل طرح وفایی

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

حکایت

یکی صیاد مرغی بسته پر داشت

 

به بستان برد و بند از پاش برداشت

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

گفتار در بیرون آمدن شیرین از مشکوی خسرو

بت پر شکوه ماه پر شکایت

 

گل خوش لهجه سرو خوش عبارت

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 59 (119 مصراع)

گفتار اندر طلب نمودن شیرین استادان پرهنر را برای بنا نمودن قصر شیرین و یافتن خادمان فرهاد را

بنایی را که باشد حسن بانی

 

نهد اول پیش بر مهربانی

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی