برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 44 شعر در فرهاد و شیرین وحشی بافقی

گفتار اندر گفت و شنید غلامان شیرین با فرهاد و بردن او را به نزد شیرین مه جبین

حریص گنج بنای گهر سنج

 

بگفت این کار ممکن نیست بی‌گنج

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 108 (217 مصراع)

گفتار درآوردن خادمان شیرین فرهاد را در نزد آن ماه جبین و دلربایی آن نازنین از فرهاد

چو شیرین خیمه زد بر طرف کهسار

 

بدان کز غم شود لختی سبکبار

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 67 (135 مصراع)

گفتار اندر دلربایی شیرین از فرهاد مسکین و گفت و شنید آن دو به طریق راز و نیاز در پرده‌ی راز

خوشا عشق خوش آغاز خوش انجام

 

همه ناکامی اما اصل هر کام

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 81 (163 مصراع)

در ستایش معرفت و مقام عشق

هزاران پرده بر قانون عشق است

 

به هر یک نغمه‌ها ز افسون عشق است

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

در بیان گرفتاری فرهاد به کمند عشق شیرین

چو دید آن نوش لب شوخ پریزاد

 

که فرهاد است در آن صنعت استاد

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 77 (155 مصراع)

در گفتگوی شیرین با فرهاد و تعریف کوه بیستون و مأمور نمودن فرهاد به کندن کوه بیستون

خوش آن بی‌دلی که عشقش کافر ماست

 

تنش در کار جانان رنج فرساست

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

در جواب گفتگوی شیرین و قبول نمودن فرهاد کندن کوه بیستون را به جهت عمارت

بدو فرهاد گفت که ای سرو نوخیز

 

لبت جان پرور و زلفت دلاویز

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

در صفت مرغزاری که شیرین در آنجا آسایش نموده و گفتگوی او با دایه در ستایش حسن خویش

همایون دشتی و خوش مرغزاری

 

که شیرین را بود آنجا گذاری

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

در پند دادن دایه به شیرین و دلداری از نازنین گوید

ز شاخی عندلیبی کرد پرواز

 

به دیگر گلبنی شد نغمه پرداز

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

در بیان چگونگی عشق و آغاز کندن بیستون به نیروی محبت

خوشا بی‌صبری عشق درون سوز

 

همه درد از درون و از برون سوز

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی