برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 44 از مجموع 44 شعر در فرهاد و شیرین وحشی بافقی

غزل خواندن فرهاد

که بر رویم نگاهی کن خدا را

 

به صحبت آشنا کن آشنا را

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

پاسخ دادن شیرین پرستاران را

بگفت از راز من پوشیده دارید

 

شبی با کوهکن بازم گذارید

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

در بیان مصاحبت شیرین با فرهاد در آن شب

چو شیرین کوهکن را دید با خویش

 

به تنها دور از چشم بداندیش

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

امتحان کردن شیرین فرهاد را در عشق

به گرمی گفتش ار کار دگر هست

 

بجو تا وقت و فرصت این قدر هست

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 86 (173 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی