برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 100 از 100 مصراع از شعر در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی

در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران
فکنده کشتیش در قلزم فیض ثنای تو   که سازد موجه‌ی او کان گوهر جیب و دامان را
چه گوهرها که گردون را اگر درجی ازین بودی   مرصع ساختی تاج زر خورشید تابان را
سزد در موقف ایثار او درهای پر قیمت   اگر لطف تو در زر گیرد این طبع درافشان را
الا تا عاشق و معشوق در هر گفتن و دیدن   کند خاطرنشان خویش سد لطف نمایان را
سپهرت عاشقی بادا که گر چشمت بر او افتد   نویسد در حساب خویشتن سد لطف پنهان را


قبلی 1 2 3 4


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی