برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 68 مصراع از شعر در ستایش امام هشتم«ع» در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش امام هشتم«ع»
تا شنید از باد پیغام وصال یار گل   بر هوا می‌افکند از خرمی دستار گل
گرنه از رشگ رخ او رو به ناخن می‌کند   مانده زخم ناخنش بهر چه بر رخسار گل
تا نگیرد دامنش گردی کشد جاروب وار   دامن خود در ره آن سرو خوشرفتار گل
خویش را دیگر به آب روی خود هرگز ندید   تا فروزان دید آن رخسار آتشبار گل
از رگ گردن نگردد دعوی خوناب خوب   گو برو با روی او دعوی مکن بسیار گل
نافه تاتار را باد بهاری سرگشود   چیست پر خون نیفه‌ای ازنافه تاتار گل
گر گدایی در هم اندوز و مرقع پوش نیست   از چه رو بر خرقه دوزد درهم و دینار گل
تا میان بلبل و قمری شود غوغا بلند   می‌زند ناخن بهم از باد در گلزار گل
بر زمین افتاد طفل غنچه گویا از درخت   خود نمودش غنچه بر شکل دهان مار گل
گر نمی‌آید ز طوف روضه آل رسول   چیست مهر آل کاورده است بر تومار گل
نخل باغ دین علی موسی بن جعفر را که هست   باغ قدر و رفعتش را ثابت و سیار گل
آنکه بر دیوار گلخن گر دمد انفاس لطف   عنکبوت و پرده را سازد بر آن دیوار گل
نخل اگر از موم سازی در ریاض روضه‌اش   گردد از نشو و نما سرسبز و آرد بار گل
گاه شیر پرده را جان می‌دهد کز خون خصم   بر دمد سرپنجه‌ی او را ز نوک خار گل
گه برون آورد خار ساکنی از پای سگ   گاه دست ناقه‌اش زد بر سر کهسار گل


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی