برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 72 مصراع از شعر در ستایش میرمیران در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش میرمیران
ای تماشاییان جاه و جلال   بشتابید بهر استقبال
که ز ره می‌رسد به سد اعزاز   از در شاه موکب آمال
موکبی با جهان جهان شوکت   موکبی با جهان جهان اجلال
خلعت خسروانه سر تا پا   داشته شاه خسروان ارسال
آنچنان چون عدیل سوی عدیل   وآنچنان چون همال سوی همال
تاج و سارق نهاده طالع و بخت   بر سر دست دولت و اقبال
تاجی از مهر پایه‌اش ارفع   مهری ایمن ز احتمال زوال
تاجی اختر بر او گهر پیرای   اختری فارغ از فتور و بال
پیش پیش افسری چنین وز پی   اسب و زینی چو چرخ و جرم هلال
اسبی اندر جهندگی چو صبا   اسبی اندر روندگی چو شمال
در فضایی چو پهن دشت سپهر   بردویده به نیم تک چو خیال
در مضیقی چو تنگنای قلم   شده باریک در خزیده چو نال
همچو تیرش قلم جهد ز بنان   چون مصور تکاورش تمثال
وقت سرعت بود تقدم جوی   پای او بر سر و دمش بر یال
اینچنین اسب و اینچنین تشریف   کش دو سد دولت است در دنبال


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی