برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 70 مصراع از شعر در ستایش از شاه‌طهماسب در قصائد وحشی بافقی


شعر قبلی >

در ستایش از شاه‌طهماسب
براق برق عنانیست حکم نافذ او   عنان او به کف امر و نهی قرآنی
به یک مشیمه تو گویی که پرورش یابند   رضای خاطر او با رضای ربانی
ز عهده‌ی کف جودش برون نیامد اگر   به جای ژاله گهر بارد ابر نیسانی
شود به کل گدایان زکات و حج واجب   کند چو دست کرم ریز او در افشانی
سخای اوست به نوعی که صورت نوعی   رسد مقارن دستش به جوهر کانی
دهند اگر به نباتات آب شمشیرش   همه شکافته سر بردمند و مرجانی
زهی سیاست عدلت چنانچه در کنفش   توان نمود به گرگ اعتماد چوپانی
به عرصه‌ای که در آرند ثقل ذره به وزن   برند صورت عدل ترا به میزانی
فلک گزند نیارد اگر شود همه تیغ   بر آنکه حفظ تو او را نمود خفتانی
اگر ز حفظ تو یک پاسبان بود ننهد   فساد پا به سر چار سوی ارکانی
نفس که نیست به غیر از هوای موج پذیر   به جان خراشی خصم تو کرد سوهانی
اگر ز رأی تو شمعی به راه دیده نهند   به کتم غیب توان دید راز پنهانی
شها ستاره سپاها سپهر گشت بسی   که یافت چون تو کسی در خور جهانبانی
به دولت تو چنانست عهد تو محکم   که تا ابد نکند با تو سست پیمانی
غرض که کار جهان را گزیر نیست ز تو   تو خود دقایق این کار خوب می‌دانی


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی