برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 120 از 182 مصراع از شعر در ستایش شاه طهماسب در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش شاه طهماسب
بر سر آب ، همچو باد رود   بر سر نار چون دخان باشد
که نه از نم بر او اثر یابند   که نه از خوی بر او نشان باشد
بر تو از بهر دفع کید حسود   آسمان ان یکاد خوان باشد
بر زمین فتنه‌ای که بود از آن   باز گویند تا زمان باشد
نبود جز خط محیط افق   که از آن فتنه بر کران باشد
بدن و جان بهم نپردازند   بسکه آشوب در جهان باشد
از تو آواز القتال رسد   وز عدو بانگ الامان باشد
ای که شکر تو بر زبان آرد   هر کرا قوت بیان باشد
رایت مدحت تو افرازد   هر کرا خامه در بنان باشد
تیره ابریست کلک من که مدام   در ثنای تو در فشان باشد
برق معنی کز این سحاب جهد   میل چشم مخالفان باشد
از مداد زبان خامه‌ی من   خصم را مهر بر دهان باشد
با چنان نظم مدعی خواهد   که سخن ساز و نکته دان باشد
شعر استاد نظم خویش آرد   کان چو اینست و این چو آن باشد
بوریا باف بین که می‌خواهد   بوریا همچو پرنیان باشد


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی