برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 121 تا 150 از 182 مصراع از شعر در ستایش شاه طهماسب در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش شاه طهماسب
پیش بیننده لعل رمانی   گر چه مانند ناردان باشد
لیک در حد ذات چون نگری   فرق بسیار در میان باشد
کی به جای شکار شهبازان   حد پرواز ماکیان باشد
خویش را جوهری شمارد لیک   خزفش مایه‌ی دکان باشد
بیت معمور من که در بامش   کلک در پاش ناودان باشد
کی رسد وهم در نشیبش اگر   طوبی و سدره نردبان باشد
جلوه‌ی شاهد معانی از او   جلوه‌ی حور از جنان باشد
ساحت معنی وسیعش را   که نه امکان امتحان باشد
تا مساحت کند ز کاهکشان   در کف چرخ ریسمان باشد
قصر نظمی چنین بلند و مرا   پستی خاک آستان باشد
رفتم از دست تا به چند کسی   پایمال ره هوان باشد
نفع من سر به سر ضرر گردد   سود من یک به یک زیان باشد
خصم در پیش من چو تیغ شود   دوست پیش آید و فسان باشد
سد قران رفت نجم بخت مرا   همچنان با ذنب قران باشد
مرئی از بخت من نشد خط عیش   دیده‌ی بخت ناتوان باشد


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی