برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 151 تا 180 از 182 مصراع از شعر در ستایش شاه طهماسب در قصائد وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش شاه طهماسب
با چنین غصه‌های جان فرسا   من فرسوده را چه جان باشد
آهم از دل ز سرد مهری چرخ   سرد چون باد مهر جان باشد
شاد باش از خزان غم وحشی   که بهار از پی خزان باشد
شادی و غم به کس نمی‌ماند   عاقل آنکس که شادمان باشد
همچو گل با دو روزه فرصت عمر   به تماشای بوستان باشد
نقد هستی چو می‌رود باری   صرف گلگشت گلستان باشد
در دعای گل حدیقه‌ی ملک   همه تن غنچه سان لسان باشد
تا الف جا کند به ضمن زمان   علمت را ظفر ضمان باشد
تا نشانی بود ز پادشهی   چاکرت پادشه نشان باشد
توسن کام زیر ران دائم   شخص بخت تو کامران باشد
باد حکمت روان به خانه‌ی چرخ   تا بدن خانه‌ی روان باشد
شمع رای جهانفروز ترا   جرم خورشید شمعدان باشد
اثر عون شحنه‌ی عضبت   خنجر و حنجر عوان باشد
تا ز مرآت دیده عینک را   صورت این اثرعیان باشد
که دهد چشم پیر را پرتو   پرده‌ی دیده جوان باشد


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی