برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 41 شعر در قصائد وحشی بافقی

در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

به میدان تاز و سر در آتشم ده باد جولان را

 

پر از دود سپند جان من کن دور میدان را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

در ستایش پروردگار

راحت اگر بایدت خلوت عنقا طلب

 

عزت از آنجا بجوی حرمت از آنجا طلب

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

در ستایش حضرت علی «ع»

ز بحر بسکه برد آب سوی دشت سحاب

 

سراب بحر شود عنقریب و بحر سراب

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

در ستاش میرمیران

تفت رشک ریاض رضوان است

 

که در او جای میرمیران است

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در ستایش میرمیران

آن را که خدا نگاهبان است

 

از فتنه دهر در امان است

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

در ستایش میرمیران

بلبلی را که همین با گل بستان کار است

 

بی گلش دیدن گلزار عجب دشوار است

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

در ستایش میرمیران

شغلی که مطمح نظر کیمیاگر است

 

تحصیل اتحاد صفات مس و زر است

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

در ستایش امام دوازدهم «ع»

سپهر قصد من زار ناتوان دارد

 

که بر میان کمر کین ز کهکشان دارد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

در ستایش شاه طهماسب

آنکه جان بخش و جان ستان باشد

 

لطف و قهر خدایگان باشد

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 91 (183 مصراع)

در ستایش میرمیران

الاهی تا زمین باد و زمان باد

 

به حکمت هم زمین هم آسمان باد

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 64 (129 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد وحشی بافقی

  جستجو در وب برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در لینکها برای قصائد وحشی بافقی
  جستجو در اخبار برای قصائد وحشی بافقی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد وحشی بافقی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی