برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 41 شعر در قصائد وحشی بافقی

در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

دل و طبعی که من دارم اگر دریا و کان باشد

 

یکی جوهر نثار آید یکی گوهر فشان باشد

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

یک جهان جان خواهم و چندان امان از روزگار

 

کن جهان جان ، بر آن جان جهان سازم نثار

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در ستایش میرمیران

باد فرخنده عید و فصل بهار

 

بر تو و شاهزاده‌های کبار

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 59 (119 مصراع)

در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیران

عقل و دولت ساعت سعدی نمودند اختیار

 

ساعت سعدی هزارش سعد اکبر پیشکار

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

ای بخت خفته خیز و نشین خوش به اعتبار

 

زیرا که با تو بر سر لطف آمده‌ست یار

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله

سد زبان خواهم که سازم یک به یک گوهر نثار

 

در ثنای میرزای کام بخش کامکار

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

قصیده

باز وقت است که از آمدن باد بهار

 

بشکفد غنچه و گل خیمه زند در گلزار

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

قصیده

ای فلک چند ز بیداد تو بینم آزار

 

من خود آزرده دلم با دل خویشم بگذار

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

در ستایش میرمیران

لله الحمد کز حضیض خطر

 

شد به اوج آفتاب دین پرور

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 108 (217 مصراع)

در ستایش میرمیران

ای برسر سپهر برین برده ترکتاز

 

خورشید بر سمند بلند تو طبل باز

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی