برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 32 مصراع از شعر در ستایش یکی از حاکمان شرع در قطعات وحشی بافقی


< شعر بعدی

در ستایش یکی از حاکمان شرع
ای داده سپهر شرع را نور   از پرتو رأی عالم آرا
ناهید ز مطربی کشد دست   گر نهی تو بر فلک نهد پا
از دست تو کلک معجز آثار   هم خاصیت عصای موسا
دمساز کلام جان فزایت   با معجزه دم مسیحا
از تقویت شریعت تو   متقن همه جا بنای تقوا
از حکم توچرخ کی کشد سر   او راست مگر دو سر چو جوزا
از تهمت نقص و وصمت عیب   حکم تو چو ذات تو مبرا
از نسبت پستی و تنزل   طبع تو چو قدر تو معرا
در ضابطه مسائل نحو   آن نظم که کرده طبعت انشا
کس در عرب و عجم نظیرش   نشنیده به هیچ نحو از انحا
تا نظم ترا ز بر کند چرخ   برداشته سبحه ثریا
افتاده مرا قضیه‌ای چند   اندوه نتیجه‌ی قضایا
دردست فقیر کم بضاعت   بود اندکی از متاع دنیا
آنرا به مکاریی سپردم   او رفته کنون به راه عقبا
صادق نفسان گواه حالند   در صدق چو صبح بلکه افزا


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی