برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 6 از 6 مصراع از شعر پناه جهان در قطعات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

پناه جهان
زهی پایه چتر اقبال تو   ز فرط بلندی برون از جهات
پناه جهان قطب گردون مکان   وجود تو مستظهر کاینات
به گرد تو گردند نیک اختران   چو بر گرد قطب شمالی بنات
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی