برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 8 از 8 مصراع از شعر لطف کردید در قطعات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

لطف کردید
ای مخادیم که از راه شرف   برسر چرخ برین پای شماست
الله ، الله ، چه رفیع الشأنید   که فلک پایه‌ی ادنای شماست
اطلس چرخ برین است بلند   لیک کوتاه به بالای شماست
شرط الطاف به جا آوردید   لطف کردید، کرمهای شماست
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی