برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 14 از 14 مصراع از شعر وحشی بی‌خانمان در قطعات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

وحشی بی‌خانمان
ای پیش همت تو متاع سرای دهر   بی قدرتر از آنکه توان رایگان فروخت
جایی که کمترین نفرت بار خود گشود   یک جنس خود به مایه‌ی سد بحر و کان فروخت
هندوی تو گهی که برون آمد از حجاز   از بهر عشر حاصل هندوستان فروخت
آگه نیی که از پی وجه معاش خویش   هر چیز داشت وحشی بی خانمان فروخت
چیزی که از بلاد عراق آمدش به دست   آورد و در دیار جرون در زمان فروخت
از بهر وجه آب وضو اندر این دیار   سجاده کرد در گرو و طیلسان فروخت
دارد کنون فروختنی آبروی و بس   وان جنس نیست اینکه به هر کس توان فروخت
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی