برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 43 شعر در قطعات وحشی بافقی

استر بی‌علف

ای خداوند که چون مرکب آهو تک تو

 

ناورد کره گر آهو همه مرکب زاید

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

در خیمه‌ی سوداگردان

درون خیمه سوداگران نیست

 

ز جنس خوردنی جز کرس در کار

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

عباس بیگ گردون قدر

یگانه‌ی دو جهان زبده و خلاصه عهد

 

تویی که مهر و سپهرت ندیده شبه و نظیر

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

به مفت نیز نیرزد

زری که می‌طلبم دوش لطف فرمودی

 

ز من کسی نستاند به سد هزار نیاز

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

ماه نا تمام

مهی که از افق طبع بنده طالع شد

 

به منتهای کمالش نشد مقام هنوز

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یعنی کشک

نام جویا کنون که دیده ابر

 

هست چون چشم عاشقان پراشک

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

بر تخت نشستن شاه اسماعیل

شاه تهماسب خسرو عادل

 

که ز شاهان کسش ندیده عدیل

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

داروی کاری

زن جلبی رفته و در همچو من

 

کرده سخنهای پریشان رقم

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

وجه برات

نوشته حضرت آصف برات من به کسی

 

که هیچ حاصل از او نیست غیر افغانم

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هجو شما می‌کنم

به ما خواجه تا چند خواهید گفت

 

که قرض شما را ادا می‌کنم

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی