برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

پر گشت دل از راز نهانی که مرا هست

پر گشت دل از راز نهانی که مرا هست

 

نامحرم راز است زبانی که مرا هست

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

می‌نماید چند روزی شد که آزاریت هست

می‌نماید چند روزی شد که آزاریت هست

 

غالبا دل در کف چون خود ستمکاریت هست

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بردری ز آمد شد بسیار آزاریم هست

بردری ز آمد شد بسیار آزاریم هست

 

گر خدا صبری دهد اندیشه کاریم هست

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

قرعه دولت زدم ، یاری و اقبال هست

قرعه دولت زدم ، یاری و اقبال هست

 

خوبی و فرخندگی جمله در این فال هست

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست

می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست

 

امتحان صبر خود کردم شکیبایم هست

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست

شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست

 

اگر غلط نکنم از منش ملالی هست

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

تو جفاکن که از اینسوی وفاداری هست

تو جفاکن که از اینسوی وفاداری هست

 

طاقت و صبر مرا حوصله‌ی خواری هست

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هست

اسیر جلوه‌ی هر حسن عشقبازی هست

 

میان هر دو حقیقت نیاز و نازی هست

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

از عرض نیازم چه بلا بی‌خبرش داشت

از عرض نیازم چه بلا بی‌خبرش داشت

 

آن ناز نگه دزد که پاس نظرش داشت

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت

از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت

 

هر که شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی