برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

بار فراق بستم و ، جز پای خویش را

بار فراق بستم و ، جز پای خویش را

 

کردم وداع جمله‌ی اعضای خویش را

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

عزت مبردر کار دل این لطف بیش از پیش را

عزت مبردر کار دل این لطف بیش از پیش را

 

این بس که ضایع می‌کنی برمن جفای خویش را

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

منع مهر غیر نتوان کرد یار خویش را

منع مهر غیر نتوان کرد یار خویش را

 

هر که باشد، دوست دارد دوستار خویش را

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

چیست قصد خون من آن ترک کافر کیش را

چیست قصد خون من آن ترک کافر کیش را

 

ای مسلمانان نمی‌دانم گناه خویش را

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

هست امید قوتی بخت ضعیف حال را

هست امید قوتی بخت ضعیف حال را

 

مژده‌ی یک خرام ده منتظر وصال را

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بر سر نکشت درتب غم هیچکس مرا

بر سر نکشت درتب غم هیچکس مرا

 

جز دود دل که بست نفس بر نفس مرا

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

بر قول مدعی مکش ای فتنه گر مرا

بر قول مدعی مکش ای فتنه گر مرا

 

گر می‌کشی بکش به گناه دگر مرا

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ننموده استخوان ز تن ناتوان مرا

ننموده استخوان ز تن ناتوان مرا

 

پیدا شده فتیله‌ی زخم پنهان مرا

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

خانه پر بود از متاع صبر این دیوانه را

خانه پر بود از متاع صبر این دیوانه را

 

سوخت عشق خانه سوز اول متاع خانه را

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ساکن گلخن شدم تا صاف کردم سینه را

ساکن گلخن شدم تا صاف کردم سینه را

 

دادم از خاکستر گلخن صفا آیینه را

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی