برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

کس نزد هرگز در غمخانه‌ی اهل وفا

کس نزد هرگز در غمخانه‌ی اهل وفا

 

گر بدو گویند بر در ، کیست گوید آشنا

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

سد حیف از محبت بیش از قیاس ما

سد حیف از محبت بیش از قیاس ما

 

با بیوفای حق وفا ناشناس ما

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بسیار گرم پیش منه در هلاک ما

بسیار گرم پیش منه در هلاک ما

 

اندیشه کن ز حال دل دردناک ما

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

از کاه ، کهربا بگریزد به بخت ما

از کاه ، کهربا بگریزد به بخت ما

 

خنجر به جای برگ برآرد درخت ما

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ای سرخ گشته از تو به خون روی زرد ما

ای سرخ گشته از تو به خون روی زرد ما

 

ما را ز درد کشته و غافل ز درد ما

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

دلم را بود از آن پیمان گسل امید یاریها

دلم را بود از آن پیمان گسل امید یاریها

 

به نومیدی کشید آخر همه امیدواریها

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب

پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب

 

گر سبک روحی توانی خیمه زد بر روی آب

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

قصه‌ی می خوردن شبها و گشت ماهتاب

قصه‌ی می خوردن شبها و گشت ماهتاب

 

هم حریفان تو می‌گویند پیش از آفتاب

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

شد یار به اغیار دل آزار مصاحب

شد یار به اغیار دل آزار مصاحب

 

دیدی که چه شد با چه کسان یار مصاحب

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

گهی از مهر یاد عاشق شیدا کند یا رب

گهی از مهر یاد عاشق شیدا کند یا رب

 

چو شیدایی ببیند هیچ یاد ما کند یا رب

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی