برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

مژده‌ی وصل توام ساخته بیتاب امشب

مژده‌ی وصل توام ساخته بیتاب امشب

 

نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ز شبهای دگر دارم تب غم بیشتر امشب

ز شبهای دگر دارم تب غم بیشتر امشب

 

وصیت می‌کنم باشید از من با خبر امشب

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

کسی خود جان نبرد از شیوه‌ی چشم فسون سازت

کسی خود جان نبرد از شیوه‌ی چشم فسون سازت

 

دگر قصد که داری ای جهانی کشته‌ی نازت

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

این زمان یارب مه محمل نشین من کجاست

این زمان یارب مه محمل نشین من کجاست

 

آرزو بخش دل اندوهگین من کجاست

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

یاد او کردم ز جان سد آه درد آلود خاست

یاد او کردم ز جان سد آه درد آلود خاست

 

خوی گرمش در دلم بگذشت و از دل دود خاست

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

لطف پنهانی او در حق من بسیار است

لطف پنهانی او در حق من بسیار است

 

گر به ظاهر سخنش نیست، سخن بسیار است

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

در ره پر خطر عشق بتان بیم سر است

در ره پر خطر عشق بتان بیم سر است

 

بر حذر باش در این راه که سر در خطر است

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

بازم از نو خم ابروی کسی در نظر است

بازم از نو خم ابروی کسی در نظر است

 

سلخ ماه دگر و غره‌ی ماه دگر است

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است

 

یک منزل از آن بادیه‌ی عشق مجاز است

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است

خوش است بزم ولی پر ز خائن راز است

 

سخن به رمز بگویم که غیر، غماز است

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی