برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

بهر دلم که درد کش و داغدار تست

بهر دلم که درد کش و داغدار تست

 

داروی صبر باید و آن در دیار تست

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

وداع جان و تنم استماع رفتن تست

وداع جان و تنم استماع رفتن تست

 

مرو که گر بروی خون من به گردن تست

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

بگذشت دور یوسف و دوران حسن تست

بگذشت دور یوسف و دوران حسن تست

 

هر مصر دل که هست به فرمان حسن تست

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست

ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست

 

بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست

 

بوده نادانسته گر از ما خطایی سرزدست

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

از نظر افتاده‌ی یاریم مدتها شدست

از نظر افتاده‌ی یاریم مدتها شدست

 

زخمهای تیغ استغنا جراحتها شدست

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

هنوز عاشقی‌و دلرباییی نشدست

هنوز عاشقی‌و دلرباییی نشدست

 

هنوز زوری و زور آزماییی نشدست

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

بازم زبان شکر به جنبش درآمدست

بازم زبان شکر به جنبش درآمدست

 

نیشکر امید ز باغم بر آمدست

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

خوش صید غافلی به سر تیر آمدست

خوش صید غافلی به سر تیر آمدست

 

زه کن کمان ناز که نخجیر آمدست

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ناتوان موری به پابوس سلیمان آمدست

ناتوان موری به پابوس سلیمان آمدست

 

ذره‌ای در سایه‌ی خورشید تابان آمدست

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی