برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 397 شعر در غزلیات وحشی بافقی

مریض عشق اگر سد بود علاج یکیست

مریض عشق اگر سد بود علاج یکیست

 

مرض یکی و طبیعت یکی، مزاج یکیست

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست

ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست

 

یاران همه کردند سفر بودن ما چیست

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست

همرهی با غیر و از من احتراز از بهر چیست

 

خود چه کردم با تو چندین خشم و ناز از بهر چیست

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست

کوچنان یاری که داند قدر اهل درد چیست

 

چیست عشق و کیست مرد عشق و درد مرد چیست

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

قدر اهل درد صاحب درد می‌داند که چیست

قدر اهل درد صاحب درد می‌داند که چیست

 

مرد صاحب درد، درد مرد، می‌داند که چیست

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

باز این عتاب و شیوه عاشق گداز چیست

باز این عتاب و شیوه عاشق گداز چیست

 

بر ابرو اینهمه گره نیم باز چیست

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

زهر در چشم و چین بر ابرو چیست

زهر در چشم و چین بر ابرو چیست

 

باز فرمان تندی خو چیست

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

خنده‌ات برما و بر داغ دل درمانده چیست

خنده‌ات برما و بر داغ دل درمانده چیست

 

گریه‌ات بر حال ماگر نیست باری خنده چیست

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

مست آمدی که موجب چندین ملال چیست

مست آمدی که موجب چندین ملال چیست

 

هشیار چون شوی به تو گویم که حال چیست

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

وصلم میسر است ولی بر مراد نیست

وصلم میسر است ولی بر مراد نیست

 

بر دل نهم چه تهمت شادی که شاد نیست

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی