برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر سرآغاز در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی

سرآغاز
گله‌ای دارم از تو و گله‌ای   که نگنجد به هیچ حوصله‌ای
گله‌ای دود در دماغم از آن   گله‌ای باد بر چراغم از آن
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی