برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 68 مصراع از شعر در ستایش کاخ میرمیران در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش کاخ میرمیران
ای مقیمان این خجسته مقام   دور باد از شما غم ایام
بر در این بهشت روحانی   عیش و عشرت کنند رضوانی
زین طربخانه نشاط انگیز   رفته غم تا در عدم به گریز
این حرم وین ریاض گرد حرم   قصر حور است و بوستان ارم
صحن و سقفش به چشم صنعت بین   زیور آسمان و زیب زمین
کلک نقاش او گه نیرنگ   ناسخ کارنامه ارژنگ
حبذا طرح این بنای شگرف   پیش دریاچه چو قلزم ژرف
قلزم ژرف و آبش از کوثر   اندر او عکس مهر زورق زر
غایت عمق اندر او نایاب   گاو ماهی ندیدش از ته آب
آب صافش زلال چشمه‌ی مهر   غرق در وی چو عکس خویش سپهر
ای خوشا جوی سنگ مرمر او   کز بلور است اصل گوهر او
سنگ شفافش آب آینه رنگ   رنگ آیینه‌اش گل از پس سنگ
جوی آن آب سلسبیل سرشت   نایب جوی شیر باغ بهشت
حوضی از هر طرف چو یشم در او   خیره از بس اشعه چشم در او
گشته زان حوض آینه کردار   روز بر آب خضر تیره و تار


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی