برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 56 مصراع از شعر در تاریخ بنای گرمابه در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در تاریخ بنای گرمابه
طواف درگه پیر حقیقت   اجازت نیست بی‌غسل طریقت
اگر ره بایدت در خلوت خاص   بپرس اول ره حمام اخلاص
معاذاله زهی فرخنده حمام   که آبش هست آب روی ایام
از آن فایض به خلوتخانه‌ی گل   هوایی چون هوای خلوت دل
به تحت الارض خورشید جهان سوز   به گلخن تابی او شب کند روز
درونش را به چشم پاک بینان   صفای خاطر خلوت نشینان
برونش را برای تربیت روح   به هر جانب در سد فیض مفتوح
در فیضش به روی کس نبسته   در او وارستگان صف صف نشسته
چه در بیرون در ماندی دورن آی   بنه در مسلخ وارستگی پای
گذر بر صفه‌ی پاک اعتقادی   نشین بر فرش عجز و نامرادی
کمر بند امل را عقده کن سست   میان آز بگشا چابک و چست
گشا بند قبای خود نمایی   برون آ از لباس خود ستایی
بنه از سر کلاه عجب و پندار   میارا تن به جبه ، سر به دستار
علایق از میان نه بر کرانه   بزن لنگ تجرد عاشقانه
برون آ از صف بالا نشینان   برو تا خلوت تنها نشینان


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی