برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 76 از 76 مصراع از شعر از نامه‌ی پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده‌ی خود نگاشته است در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

از نامه‌ی پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده‌ی خود نگاشته است
به هجران ساختی ما را گرفتار   زما یادت نیاید، یاد می‌دار
الاهی رخش عیشت زیر زین باد   رفیقت شادی و بخت قرین باد
به هر جانب که رخش عیش رانی   کند عیش و نشاطت همعنانی
مبادا هیچ غم از گرد راهت   خدا از رنج ره دارد نگاهت
در آن منزل که چون مه خوش برآیی   کند خورشید پیشت چهره سایی
به زودی باد روزی این سعادت   که دیگر بار با سد عیش وعشرت
وطن سازیم در بزم وصالت   دل افروزیم از شمع جمالت
ز خاک رهگذارت سر فرازیم   به خدمتکاریت جان صرف سازیم


قبلی 1 2 3


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی