برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 184 مصراع از شعر در هجو کیدی (یاری) شاعر نما در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در هجو کیدی (یاری) شاعر نما
این توله سگک ز ترکمانی‌ست   در راه غریب پاسبانی‌ست
فرزندک خرد ارده است این   یا بچه‌ی موش مرده است این
ای قامت تو برابر کیر   شکل تو یکی به پیکر کیر
این هجو که هست شهره‌ی دهر   آوازه او فتاده در شهر
هجویست که همچو طوق لعنت   در گردن تست تا قیامت
این هجو که برق سینه سوزی‌ست   داغ جگر سیاه روزی‌ست
سخت است برای کون یاری   زان تازه شود جنون پاری
یاری چه کس است ناتمامی   زین هرزه درای بد کلامی
هر جا به سخنوری نشیند   کناس دود که فضله چیند
مزدور قراچه‌ی قرشمال   حمامی پخ سگلمش ابدال
کز دسته مهتر ایشک اغلی   دستور بزرگ کوچک اغلی
جوکی سر و روی ارمنی‌وش   حمال مجوسیان گه کش
داماد کشیش دیرمینا   ناقوس نواز کنج ترسا
ملا گه سنده ریش شاعر   یاری‌ست علیه تر و الغر
مویی که به فرق اوعیان است   هر یک رقم هزارگان است


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی