برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 121 تا 150 از 184 مصراع از شعر در هجو کیدی (یاری) شاعر نما در مثنویات وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در هجو کیدی (یاری) شاعر نما
کیری که چو بر سرش نشینی   اندر ته پا سپهر بینی
کیری که اگر سری فشاند   بر سقف فلک خلل رساند
کیری که کند بروت بر باد   سد رخنه کند به سد فولاد
کیری که چو بر فلک بر آید   با صورت کهکشان سر آید
سر سخت چنان که جمله عالم   در گردن او نیاورد خم
زین کیر که می‌دهم نشانت   از حکه مگر دهم امانت
ای کیدی مرده رنگ چونی   وی کله پز دبنگ چونی
هر بیت که گفته‌ام نشانت   مار سیهی‌ست بهر جانت
گویی که ز شاعران شهرم   هم پنجه نادران دهرم
رو، رو،که بسی ز شعر دوری   از کسوت نظم و نثر دوری
تو هجو تمام شاعرانی   ننگ همه نکته پرورانی
خود را ز سخنوران شماری   مردک تو کدام شعر داری
ای کیدی مستراح بردار   دم درکش و شاعری مکن بار
دوشینه به گه کشی رسیدم   بر خاک رهش فتاده دیدم
پرسیدم از او که چیست حالت   زینگونه که ساخت پایمالت


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی