برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 31 شعر در ناظر و منظور وحشی بافقی

سر آغاز

زهی نام تو سر دیوان هستی

 

ترا بر جمله هستی پیش دستی

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

نظر اعتبار بر صورت عالم گشودن و راه سخن به گام عرفان طی نمودن در سر این معنی که درون از پرده‌ی موجودات واجب‌الوجودی هست و برون از حلقه‌ی کاینات معبودی که حرکت هر جانداری از قدرت اوست و کثرت تغییر عالم…

ایا مدهوش جام خواب غفلت

 

فکنده رخت در گرداب غفلت

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

دست نیاز به درگاه بی‌نیاز گشودن و از حضرت باری التماس رستگاری نمودن

خداوندا گنهکاریم جمله

 

ز کار خود در آزاریم جمله

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

مثقب خامه را بر گوهر نهادن و رشته‌های گوهر معنی را ترتیب دادن در ایثار تاجداری که گوهر ذاتش باعث دریای آفرینش است و جوهر صفاتش منشاء فیض ارباب بینش است

رقم سازی که این زیبا رقم زد

 

نوشت اول سخن نام محمد

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

طلوع کردن اختر معانی از افق سپهر نکته دانی در تعریف شبی که اخترش طعنه بر نور بدر می‌زد و صحبتش طعنه بر شام قدر

شبی چون روز شادی عشرت افزای

 

جهان روشن ز ماه عالم آرای

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

رو به میدان معانی کردن و تیغ دو زبان برآوردن در مدح شهسواری که از دو انگشت نوک تیغ دو سر دیده‌ی شرک را کور نمود و از بنان ذوالفقار پیکر باب خیبر گشاده

از آنرو صبح این روشندلی یافت

 

که چون ما در دلش مهر علی تافت

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

در منشاء انشاء این نامه غریب‌المعانی و باعث تصنیف این نسخه‌ی نادر بیانی

شبی سامان ده سد ماتم وغم

 

غم افزا چون سواد خط ماتم

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

پایه‌ی سریر معانی بر عرش نهادن و گام فکر در عرصه‌ی سپهر گشادن در مدح شهسواری که فضای هستی گویی از اقلیم اوست

چو این گنج هنر ترتیب دادم

 

ز هر جوهر در او درجی نهادم

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

حکایت ناقل این مقاله و شکایت قایل این رساله در بی‌وفایی یاران ریایی و دلایل بر فضیلت گوشه‌ی تنهایی

دلا برخیز تا کنجی نشینیم

 

ز ابنای زمان کنجی گزینیم

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

شیر حکمت از پستان خامه گشادن و طفل فسانه را در مهد خیال پرورش دادن در آغاز حکایت عشقبازی و ابتداء روایت نکته سازی

نوا پرداز قانون فصاحت

 

چنین زد چنگ بر تار حکایت

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)


جستجوی بیشتر برای ناظر و منظور وحشی بافقی

  جستجو در وب برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در فیلم ها برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در لینکها برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  جستجو در اخبار برای ناظر و منظور وحشی بافقی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ناظر و منظور وحشی بافقی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی