برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 136 مصراع از شعر شیر حکمت از پستان خامه گشادن و طفل فسانه را در مهد خیال پرورش دادن در آغاز حکایت عشقبازی و ابتداء روایت نکته سازی در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شیر حکمت از پستان خامه گشادن و طفل فسانه را در مهد خیال پرورش دادن در آغاز حکایت عشقبازی و ابتداء روایت نکته سازی
نوا پرداز قانون فصاحت   چنین زد چنگ بر تار حکایت
که بود اقلیم چین را شهریاری   به تخت شهریاری کامکاری
به تاج نامداری سربلندی   به زنجیر عدالت ظلم بندی
به چین در دور عدل آن جهاندار   نبود آشفته‌ای جز طره یار
به جز چشم نکویان در سوادی   به دورش کس نداد از فتنه یادی
ز عدلش هم‌سرا گنجشک با مار   به دورش چرغ آهو را هوادار
نظر چون بر رخش دوران گشاده   نظر نام شه دوران نهاده
وزیری بود بس عالی مقامش   نظیر از مادر ایام نامش
حصار ملک رای محکم او   بهار عدل روی خرم او
از آن چیزی که بر دل بندشان بود   همین نومیدی فرزندشان بود
پی صیدافکنی یک روز دلتنگ   وزیر و شه برون راندند شبرنگ
وزیر و پادشاه و خادمی چند   ز دیگر لشکری بگسسته پیوند
از آنجا روی در صحرا نهادند   بسان سیل در صحرا فتادند
به زیر ران هر یک تیز گامی   سمند بادپایی، خوشخرامی
شدندی سد بیابان بیش در پیش   به تندی از صدای سینه خویش


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی