برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر خواب دیدن منظور را و زنجیر پاره ساختن وصیت جنون در بیان مصر انداختن در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

خواب دیدن منظور را و زنجیر پاره ساختن وصیت جنون در بیان مصر انداختن
نوا آموز این دلکش ترانه   پی خواب اینچنین گوید فسانه
که چون از رنج دریا رست ناظر   شبی در خواب شد آشفته خاطر
چو خوابش برد در چین دید خود را   به جانان عشرت آیین دید خود را
به جانان حرف دوری در میان داشت   حدیث شکوه‌ی او بر زبان داشت
که ای باعث به سرگردانی من   ز عشقت بی‌سر و سامانی من
چه میشد گر در این ایام دوری   که بودم در مقام ناصبوری
دل غم دیده‌ام می‌ساختی شاد   به دشنامی ز من می‌آمدت یاد
ولی عیب تو نتوان کرد این طور   که این صورت تقاضا می‌کند دور
ز شوق وصل جانان جست از خواب   نه بزم خسروی دید و نه اسباب
ز دستش رفته آن زلف گره گیر   به جای آن به دستش مانده زنجیر
همان محنت سرای درد و غم دید   همان زندان و زنجیر و الم دید
ز طغیان جنون آن بند بگسست   ز همراهان خود پیوند بگسست
ز محنت جامه می‌زد چاک و می‌رفت   ز غم می‌ریخت بر سر خاک می‌رفت
چنین تا از فلک بنمود مهتاب   جهان را داد نور شمع مه تاب
به دمسازی سوی مهتاب رو کرد   به نور ماه ساز گفتگو کرد


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی