برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 120 از 182 مصراع از شعر عروس خیال از حجله‌ی اندیشه برون آوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعریف بزمگاه سرور و صفت دامادی منظور در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

عروس خیال از حجله‌ی اندیشه برون آوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعریف بزمگاه سرور و صفت دامادی منظور
سماطش گسترانیده سحابی   براو هر نان گرمی آفتابی
درخت صحن او فردوس کردار   ز الوان میوه‌ها گردیده پربار
چو خوانسالار بیرون برد خوان را   ز می شد سرگران رطل گران را
خضر گردید مینای می‌ناب   ز جوی زندگانی گشته پر آب
حریفان سرخوش از جام پیایی   سر ساغر گران گردیده از می
صراحی لب نهاده بر لب جام   گرفته جام از لعل لبش کام
ز میناها فروغ آب انگور   چنان کز نخل موسا آتش طور
کشیده آتش از مینا زبانه   فکنده جام را آتش به خانه
رخ ساقی ز می گردیده گلرنگ   چو بلبل کرده مطرب ناله آهنگ
ز هر سو مطربی در نغمه سازی   به زلف چنگ کردی دست یازی
هوای لعل مطرب در سر نی   شده دمساز فریاد پیاپی
ز دف در بزمگاه افتاده آواز   ز دست مطربان مجلس فغان ساز
نواسازان نوا کردند آهنگ   سخن در پرده قانون گفت با چنگ
فتاد از مطربان خوش ترانه   به عالم نغمه‌ی چنگ و چغانه
اشارت کرد شاه هفت کشور   که تا بستند عقد آن دو گوهر


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی