برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 56 مصراع از شعر دست نیاز به درگاه بی‌نیاز گشودن و از حضرت باری التماس رستگاری نمودن در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

دست نیاز به درگاه بی‌نیاز گشودن و از حضرت باری التماس رستگاری نمودن
خداوندا گنهکاریم جمله   ز کار خود در آزاریم جمله
نیاید جز خطاکاری ز ما هیچ   ز ما صادر نگردد جز خطا هیچ
ز ما غیر از گنهکاری نیاید   گناه آید ز ما چندانکه باید
ز ننگ ما به خود پیچند افلاک   زمین از دست ما بر سرکند خاک
سیه شد نامه ما تا به حدی   که نبود از سفیدی جای مدی
رهانی گر نه ما را زین تباهی   چه فکر ما بود زین روسیاهی
بدین سان رو سیه مگذار ما را   بیار آبی بر وی کار ما را
الاهی سبحه دست آویز من ساز   به سلک اهل تحقیقم وطن ساز
بسان رحل مصحف برکفم نه   لب خندان چو رحل مصحفم ده
به خط مصحفم گردان نظر باز   خط مصحف سواد دیده‌ام ساز
بده مفتاحی از سطر کلامم   وزان بگشای قفل از گنج کامم
ز اوراق کلامم بخش آن مال   که تا جنت توان شد فارغ البال
به ذکر خود بلند آوازه‌ام کن   رفیق لطف بی‌اندازه‌ام کن
که از من رم کند مرغ معاصی   روم تا بردر شهر خلاصی
سرشکم دانه‌ی تسبیح گردان   مرا زان دانه‌ی کن تسبیح گردان


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی