برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 94 مصراع از شعر طلوع کردن اختر معانی از افق سپهر نکته دانی در تعریف شبی که اخترش طعنه بر نور بدر می‌زد و صحبتش طعنه بر شام قدر در ناظر و منظور وحشی بافقی


< شعر بعدی شعر قبلی >

طلوع کردن اختر معانی از افق سپهر نکته دانی در تعریف شبی که اخترش طعنه بر نور بدر می‌زد و صحبتش طعنه بر شام قدر
شبی چون روز شادی عشرت افزای   جهان روشن ز ماه عالم آرای
ز عالم زاغ پا بیرون نهاده   خروس از صبحدم در شک فتاده
نشسته گوشه‌ای مرغ مسیحا   به هر جانب روان گردیده حربا
نبودی گر نجوم عالم افروز   نکردی فوق آن شب را کس از روز
سپهر از مه گلی بر چهره دیده   خطی از هاله بر دورش کشیده
فلک گفتی چراغان کرد آن شام   که می‌زد خواجه بر بام فلک گام
سوی صدر رسل جبریل رو کرد   دلش را مژده‌ی دیدار آورد
شد آن نخل ریاض شادمانی   برون از خوابگاه‌ام هانی
کشیدش پیش پیک حق تعالا   براقی برق سیر چرخ پیما
عجایب ره نوردی تیز گامی   بسی از خواب خوشتر خوشخرامی
نمد زین داده گردون از سحابش   شده قسطاس بحری آفتابش
پی آرامش آن طرفه توسن   ز انجم کرده گردون جوبه دامن
چو برجستی به بازی زین کهن فرش   ز نعلش رخنه گشتی لنگر عرش
نمود از بهر سیر ملک بالا   شه روی زمین بر پشت او جا
براق از شادمانی گشت رقاص   روان شد سوی خلوتخانه‌ی خاص


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی