برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 31 شعر در ناظر و منظور وحشی بافقی

لوح معنی در دامن حکایت نهادن و زبان به درس نکته گشادن در تعریف مکتبی که لعبت خانه‌ی چین از او نشانه‌ایست و حدیث خلدبرین افسانه‌ای

دبیر مکتب نادر بیانی

 

چنین گوید ز پیر نکته دانی

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

بیان خوابی و اظهار اضطرابی که ناظر را از راز پنهان از بی‌صبری خبر داده و داغ ناصبوریش بر جگر نهاده و حکایت مفارقت و شکایت مهاجرت

چنین گفت آن ادیب نکته پرداز

 

که درس عاشقی می‌کرد آغاز

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 73 (147 مصراع)

بی‌تابی ناظر از شعله‌ی جدایی و اضطراب نمودن از داغ بینوایی و خویشتن را بر مشق جنون داشتن و شرح درون خویش بر چهره‌ی معلم نگاشتن

چو آن زرین قلم از خانه‌ی زر

 

کشید از سیم مدبر لوح اخضر

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

رفتن معلم به در خانه‌ی دستور و بیان کردن عشق ناظر نسبت به منظور و مقدمه‌ی درد فراق و آغاز حکایت اشتیاق

چو طفل روز رفت از مکتب خاک

 

سواد شب نمود از لوح افلاک

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

بیان ظلمت شب دوری و اظهار محنت مهجوری و شرح حال ناظر دور از وصال منظور و صورت احوال او در پایداری

اسیر درد شبهای جدایی

 

چنین نالد ز درد بینوائی

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

ناقه‌ی خیال در وادی سخن راندن و لعبت نظم را در هودج اندیشه نشاندن در رفتن ناظر از اقلیم وصال و خیمه زدن در سرمنزل رنج و ملال

سفر سازنده‌ی این طرفه صحرا

 

به عزم کارسازی زد چنین پا

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

یاد نمودن ناظر از بزم آشنایی و ناله کردن از اندوه جدایی و شکایت بخت نامساعد بر زبان آوردن و حکایت طالع نامناسب بیان کردن

حدا گوینده‌ی این طرفه محمل

 

چنین محمل کشد منزل به منزل

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 104 (209 مصراع)

در تعریف محیطی که موجش با قوس قزح برابری می‌کرد و کشتیش به زورق آفتاب سر در نمی‌آورد

گهر پاشی که این گوهر گزین کرد

 

به سوی بحر معنی رو چنین کرد

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

خبر یافتن منظور از رفتن ناظر و برون آمدن از شهر آشفته خاطر و به کاروان مقصود رسیدن و از نامه‌ی ناظر شادمان گردیدن

فسون سازی که این افسون نماید

 

بدینسان بر سر افسانه آید

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

رفتن آن شهسوار شهب تازیانه و شاهباز فلک آشیانه به جست و جوی آن آهوی سر در بیابان محنت نهاده و آن طایر دور از مقام عزت فتاده

سوار رخش تاز دشت دعوی

 

چنین راند از پی نخجیر معنی

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی